Category

News

Admos in Trends: Stenen alleen overtuigen niet meer

By | News | No Comments

De strijd voor talent op de arbeidsmarkt laat zich ook voelen op de kantoormarkt. Met een duf kantoor wordt het immers steeds moeilijker om schaars toptalent aan te trekken. Het noopt kantooreigenaars tot forse investeringen in hun gebouwen. Daarom bundelen vastgoedmakelaars de krachten met werkplekinrichters zoals Cushman&Wakefeild met ADMOS.

Artikel in Trends met Koen Nevens en Anthony Shaikh:

Volgens Koen Nevens die aan het hoofd staat van Cushman&Wakefield België en Noord Europa is deze samenwerking een antwoord op een sterk veranderende kantoor en arbeidsmarkt. “Vanuit het klassieke vastgoedoogpunt staat het gebouw altijd centraal een kantoor dat is een kantoorgebouw” zegt hij. “Maar de realiteit van vandaag is niet meer zo eenvoudig. Het begrip kantoor of werkplek dekt een veel bredere lading: van het klassiek hoofdkantoor over de coworkingplace de hotellobby of het Starbuckscafé tot het thuiskantoor.”

Koen Nevens meent dat dit ruime pallet aan keuzemogelijkheden voor werknemers onvermijdelijk consequenties heeft voor de functies en invulling van dat klassieke hoofdkantoor. Hij ervaart dat het voor veel bedrijven vandaag een grote uitdaging wordt om hun mensen toch nog op regelmatige basis op kantoor te krijgen. En dat kan wegen op de verbondenheid van de werknemers met hun bedrijf.

Anthony Shaikh, mede oprichter van ADMOS, verwijst in dit verband naar een studie van het onderzoeksbureau Gallup waaruit blijkt dat ongeveer 70 van de werknemers zich niet meer betrokken voelt bij hun bedrijf. “Dat is nefast en daar moet je als bedrijf dus op werken” stelt Anthony Shaikh. “De werkomgeving is een fantastische tool om die betrokkenheid op te krikken.” “Maar dat is een vak op zich” pikt Koen Nevens in. “Met ADMOS hebben we die expertise in huis”.

Fundamentele marktverandering

Nieuwe technologie heeft er toe geleid dat de functionaliteit van kantoor ruimte aan een grondige update toe is. Tablets en smartphones hebben werknemers veel mobieler gemaakt. De doorbraak van cloudcomputing maakt van die trend een blijver. Zoals Koen Nevens opmerkte , kan werken vandaag daardoor overal. En onder meer door de dramatische mobiliteit is het (soms moeilijk bereikbare) hoofdkantoor niet altijd meer de evidente keuze voor veel werknemers. Als we nog naar het kantoor komen is dat steeds vaker om te overleggen , informatie te delen en te brainstormen. Het kantoorwerk  evolueert: van vooral individuele taken naar meer samenwerken. Ook dat vergt een andere kantoorinvulling en inrichting, met meer (informele) vergaderruimten en minder individuele werkplekken.

Met het aantrekken van de economie en de uitstroom van de babyboomgeneratie op de arbeidsmarkt, laat ook de war for talent zich op de kantoormarkt voelen . Het goede nieuws voor de vastgoedsector is dat het kantoor een rekruteringstroef kan zijn . “Maar”, zegt Anthony Shaikh, “een mooi ontwerp volstaat niet. Het gebouw moet de waarden en de mindset van het bedrijf weerspiegelen. En het welzijn van de medewerkers moet centraal staan. Eerst de mensen , dan het gebouw.”

Koen Nevens voegt er nog aan toe dat met de intrede van nieuwe generaties op de arbeidsmarkt de druk op bedrijven vergroot. “Je voelt dat toch sterk bij de Generation Y. Die jonge mensen willen geen saai bureau waar ze elke dag tussen 9 en 17 uur verwacht worde n. Ze vragen wel naar flexibiliteit, naar toffe plekken waar ze ook mensen van buiten het bedrijf kunnen ontmoeten . Als je er als bedrijf niet op inspeelt, geraak je vroeg of laat in de problemen.”

Investeren in diensten

Maar ook voor eigenaars van (leegstaande) kantoorruimte  is bij de pakken blijven zitten steeds minder een optie . “Wij krijgen opdrachten van eigenaars die ons letterlijk zeggen dat hun gebouw dood is”, vertelt Anthony Shaikh. “Er is geen activiteit , geen dynamiek , het geraakt voor geen meter verhuurd, … ” Stenen alleen overtuigen niet meer, stellen onze gesprekspartners eensgezind . Het kantoorgebouw met toekomst koppelt een inspirerende werkomgeving aan een rits diensten.”

Cushman & Wakefield neemt Admos Design & Build over

By | News

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat ADMOS op 3 oktober 2017 is overgenomen door Cushman & Wakefield, ‘s werelds grootste dienstverlener in professioneel vastgoed.

Anthony Shaikh, medeoprichter van ADMOS, zei: “Wij zijn erg enthousiast over deze volgende stap in onze ontwikkeling die ons de kans biedt om ons reeds succesvolle bedrijf te combineren met de wereldwijde omvang van Cushman & Wakefield. Wij zijn trots op onze reputatie in het helpen van klanten om unieke inspirerende en uitnodigende werkplekken te creëren, en verheugen ons erover onze krachten te bundelen met zo een toekomstgerichte onderneming.”

Koen Nevens, hoofd van België en de regio Noord-Europa bij Cushman & Wakefield, zei: “Naarmate de revolutie van de werkplek versnelt, willen veel zakelijke klanten niet alleen ons advies over hoe ze hun werkplekken kunnen optimaliseren, maar ook een interne ontwerp- en bouwoplossing die het idee in werkelijkheid omzet. Wij kunnen dat nu aan onze klanten aanbieden als onderdeel van ons dienstenaanbod. Wij zijn al de marktleider in verhuur van kantoren in Brussel en als gevolg van deze belangrijke investering zijn wij nu ook de marktleider voor het ontwerpen en inrichten van de werkplekken van A tot Z.”

ADMOS blijft in zijn huidige vestigingen zitten en zal van daaruit blijven werken om succesvolle projecten te realiseren bij haar klanten.

Bekijk persbericht

Testimonial BMW Group Belux

By | News

“We asked ADMOS to turn our company restaurant into a vivid place where people could meet. ADMOS succeeded in bringing a design that was meeting our needs by creating a contemporary and inviting meeting place with a great ambiance. Thanks to the dedicated and engaged ADMOS team the final result exceeded by far the expectations of our associates creating a positive vibe in our organization.”

Tom Troch – HR Manager

HQ Arts-Lux als uitstalraam voor de bedrijfscultuur van AG Real Estate

By | News

Serge Fautré, CEO van AG Real Estate, heet ons welkom in het nieuwe hoofdkantoor van de grootste Belgische vastgoedinvesteerder. Het Arts&Lux-gebouw is gelegen op de hoek van de Kunstlaan en de Luxemburgstraat, vandaar de naam Arts&Lux, en werd grondig gerenoveerd door de creatieve architecten van Admos.

Serge Fautré ruilde Cofinimmo vier jaar geleden in voor de functie van CEO bij AG Real Estate. Hij herinnert zich nog heel goed de tijd dat hij het roer overnam van de grootste vastgoedgroep van het land: “Toen ik bij AG Real Estate begon, was onze hoofdzetel nog gevestigd in de Sint-Lazaruslaan. Ik heb me toen al snel de bedenking gemaakt dat dit gebouw de bedrijfscultuur van AG Real Estate onvoldoende uitdroeg. Onze bedrijfscultuur stelt waarden voorop als creativiteit, transparantie, teamwork en verantwoordelijkheid. We hebben dus besloten om ons Arts&Lux-gebouw in die zin te renoveren en er een uitstalraam van te maken voor onze bedrijfscultuur en knowhow.”

“Het was een mooie kans”, aldus Serge Fautré. “Centre 58 had drie leegstaande verdiepingen, we waren eigenaar van het gebouw en de ligging was perfect. We hebben goed nagedacht over hoe we het gebouw optimaal konden inrichten om er een leefbare plek van te maken die de communicatie- en transparantiewaarden van het bedrijf weerspiegelt. Met het oog op de transparantie hebben we bijvoorbeeld een volledige verdieping opengelegd en er een lichttunnel gecreëerd om de centrale ruimte – de ‘Village’ en tevens het hart van onze kantoren – meer tot leven te brengen”.

Ervaring, ook in de werkruimte “Momenteel zijn we met iets meer dan 260 medewerkers in Arts&Lux” zegt Serge Fautré. “Iedereen heeft er zijn eigen werkplek. Er ging ook bijzondere aandacht naar de vergaderzalen, die op verzoek van onze medewerkers in aantal verdubbeld zijn in vergelijking met onze vorige vestiging. We werken nu in een aangename werkomgeving. Ik zeg vaak tegen mijn werknemers dat het kantoor hun thuis is voor overdag. Ze moeten dus fier zijn op de plaats waar ze werken. En ik denk dat ze dat nu zijn”.

Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer van AG Real Estate, was heel nauw betrokken bij het project. “De inhoud van de werkruimten, de inrichting, het gevoel dat ze opwekken…, wat we tegenwoordig samenvatten onder de algemene noemer ‘beleving’, is veel meer waard dan de vierkante meters per werkplek” licht hij toe. “We ondervinden deze tendens in de retail- en woonsector, maar evenzeer bij de inrichting van kantoren. De efficiëntste werkomgevingen zijn de werkomgevingen die in zekere zin een leefomgeving zijn, waaraan evenementen- en gezelligheidsfuncties toegevoegd zijn, die de uitwisseling tussen mensen bevorderen. Zelfs – en vooral? – bij jonge werknemers, die per definitie ‘hyperconnected’ zijn.”

Een verdieping voor de ‘Scholen van morgen’ Op de derde en vierde verdieping van het Arts&Lux-gebouw is de hoofdzetel van AG Real Estate ondergebracht. Op de tweede verdieping werken de 65 medewerkers van het project voor publiek-private samenwerking (PPS) ‘Scholen van morgen’ voor de bouw van 165 scholen in opdracht van het Vlaams Gewest. Het is de grootste PPS van Europa. AG Real Estate neemt niet alleen de bouw op zich, maar ook de uitwerking en financiering van het project en zal de komende 35 jaar instaan voor het onderhoud van de scholen. Totaalbudget van het project: 1,5 miljard euro. Er werden al een twintigtal scholen opgeleverd en meer dan honderd andere zitten momenteel in de bouwfase. Alle scholen zouden half 2017 gebruiksklaar moeten zijn.

Vertrouwensrelatie Het Arts&Lux-project werd toevertrouwd aan het bureau ADMOS in Terhulpen. ADMOS en AG Real Estate zijn niet gebonden aan een onderling exclusiviteitscontract. Toch hebben beide bedrijven een vertrouwensrelatie opgebouwd door regelmatig samen te werken aan diverse projecten. “We werken veel met AG Real Estate samen in het kader van spaceplanningsopdrachten” zegt Anthony Shaikh, CEO van ADMOS. “We ontwikkelden een expertise ter zake, die continu uitgebreid wordt. Het geeft onze prestaties die meerwaarde die onze partners vaak appreciëren. AG Real Estate kent onze referenties en onze manier van werken, vooral op het vlak van design & build. En dus hebben we al veel opdrachten samen kunnen uitvoeren”.

“We hebben bij AG Real Estate huurders die zouden willen verhuizen” voegt Amaury de Crombrugghe er nog aan toe. “Omdat ze volgens hen niet genoeg ruimte hebben voor hun medewerkers. Maar daarom is een verhuizing niet altijd noodzakelijk. Regelmatig stelen we hen voor om de zaken anders te bekijken en hun huidige kantoren te hertekenen, samen met ontwerpers en architecten met wie wij samenwerken. Dan zal ik altijd ADMOS als eerste vermelden”.

Van 2D naar 3D Anthony Shaikh legt uit welke aanpak gevolgd werd in de verbouwing van het nieuwe hoofdkantoor van AG Real Estate: “We hebben geluisterd naar de wensen van het directiecomité van AG Real Estate. Het kernidee was om bij de inrichting van de nieuwe hoofdzetel concreet gestalte te geven aan de bedrijfswaarden. Door de indeling van de ruimten begonnen we al gauw niet meer gewoon in twee dimensies te denken, namelijk de spaceplanning van de derde en vierde verdieping, maar bekeken we ook de mogelijkheid om een verticale dimensie te introduceren. We hebben voorgesteld om een gat te maken in de vloer van de vierde verdieping en zo hoogte en licht te creëren”. De vierde verdieping werd eigenlijk veranderd in een mezzanine bij de derde verdieping en van de open ruimte die zo ontstond, werd een atrium gemaakt. Een gedurfd maar kwalitatief architecturaal voorstel, dat gelukkig in de smaak viel bij de beslissers van AG Real Estate. Het voldeed aan hun oorspronkelijke bedoeling, namelijk het bedrijf een kwaliteitsvol uitstalraam geven. Het gaf concreet gestalte aan de knowhow van AG Real Estate en het bood de bedrijfsmedewerkers een aangename werkomgeving.

“We hadden het geluk dat we aan tafel mochten zitten met een directiecomité dat openstond voor onze ideeën” benadrukt de jonge CEO van ADMOS. “We hebben ook hard gewerkt op akoestiek en lichtinval. De gangen zijn breed, de verlichting is weldoordacht en de akoestische eigenschappen van de structuurplanken werden aangepast om weergalm te vermijden. Voor de bedekking van bepaalde wanden en een beter akoestisch comfort, hebben we voorgesteld om gebruik te maken van kwaliteitsvolle stoffen, die trouwens ook terug te vinden zijn op sommige zetels. We hebben dus echt gelet op de details”.

“En dat allemaal met een stevig budget maar binnen de grenzen die ons opgelegd waren. We blijven tenslotte in de eerste plaats beheerders! We horen vaak van onze klanten dat de inrichting van het Arts&Lux zeer geslaagd is. Het is een kwaliteitsvolle referentie die ons al nieuwe opdrachten opleverde”.

Ons artikel in Profacility.be

The Interparking-project

By | News

Zoals zo vaak gebeurt in de wereld van het kantoorvastgoed, leidt het ene geslaagde project tot het andere. De inrichting van het hoofdkantoor van AG Real Estate bracht de directie van Interparking, voor 51% dochteronderneming van AG Real Estate, op ideeën. Interparking ruilt haar historische vestiging in de Bisschops-straat binnenkort in voor nieuwe kantoren in de Brederode-straat. En die nieuwe kantoren worden ingericht door… ADMOS.

Volledige Artikel

Feel The Beat

By | News

‘Think out of the box’, dat is precies wat de mede- werkers motiveert bij het bureau Design & Build ADMOS, gespecialiseerd in kantoorinrichting. Het team van een dertigtal medewerkers ontwerpt voor bedrijven als Google, Swift, Dimension Data en AG RealEstate, om er maar een paar te noemen, aangename leefbare werkomge- vingen die de productiviteit ver- hogen. Hun motto: mensen, architecten pur sang en goed uitgevoerd werk.

Read More

ADN Architectural

By | News

Anthony Shaikh, jonge CEO van Admos, is genomineerd voor de verkiezing van Young Top Manager of the Year. Een ideaal moment voor een interview met de immer enthousiaste ondernemer en zijn vennoot Christophe Erkens tesamen met een 20-tal medewerkers.